д-р Весела Бонева

Неврология

Още за д-р Бонева

Д-р Весела Бонева завършва през 1982 г. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, по-късно придобива специалност „Неврология“ в Медицинска академия – гр. София. В лекарската си практика има 15 години стаж в неврологично отделение и 18 години в доболнична помощ. С този натрупан професионален опит и знанието, което има, д-р Бонева е подкрепа на пациента за всяко неврологично заболяване.

В професионалната си практика преминава през различни курсове в областта на неврологията: Електрофизиология, УЗД на мозъчни съдове, Вегетология, Професионална патология в неврологията. Завършва множество курсове в Медицинска академия в гр. София за спешни състояния в неврологията, за диагностика и лечение на епилепсията. Д-р Бонева има клинични интереси също в профилактика, диагностика и лечение на съдови заболявания, заболявания на периферната нервна система, професионални заболявания, деменции – ранна диагностика, лечение и други. Член е на Български лекарски съюз и доверен лекар на Морска администрация – Кралство Норвегия.

„Вярвам, че добрата грижа за здравето се нуждае от съвестен и компетентен лекар и от доверието на пацииента към него.“

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.