д-р Весела Бонева

Неврология

Още за д-р Бонева

Д-р Весела Бонева завършва през 1982 г. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, по-късно придобива специалност „Неврология“ в Медицинска академия – гр. София. В лекарската си практика има 15 години стаж в неврологично отделение и 18 години в доболнична помощ. С този натрупан професионален опит и знанието, което има, д-р Бонева е подкрепа на пациента за всяко неврологично заболяване.

В професионалната си практика преминава през различни курсове в областта на неврологията: Електрофизиология, УЗД на мозъчни съдове, Вегетология, Професионална патология в неврологията. Завършва множество курсове в Медицинска академия в гр. София за спешни състояния в неврологията, за диагностика и лечение на епилепсията. Д-р Бонева има клинични интереси също в профилактика, диагностика и лечение на съдови заболявания, заболявания на периферната нервна система, професионални заболявания, деменции – ранна диагностика, лечение и други. Член е на Български лекарски съюз и доверен лекар на Морска администрация – Кралство Норвегия.

„Вярвам, че добрата грижа за здравето се нуждае от съвестен и компетентен лекар и от доверието на пацииента към него.“

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.