Още за д-р Вутов

Д-р Боян Вутов завършва медицина през 1973 г. в Медицински университет – Варна. Специализира в Медицински университет – Варна и придобива специалност по „Вътрешни болести“ през 1982 г. Има курсове по функционална сърдечна диагностика и по ехокардиография в Националния център по сърдечно-съдови заболявания, както и по абдоминална ехография в клиниката по Гастроентерология и хепатология на МУ – Варна.

Д-р Боян Вутов има над 22- годишен опит като интернист с кардиологична насоченост. Работи последователно в Клиничния санаториум на МЗ – Варна като завеждащ отделение по функционална диагностика, в Трета поликлиника – Варна като кардиолог, в МБАЛ „Еврохоспитал“ – Варна като интернист и дежурен лекар.

„Добрата грижа за здравето означава за теб да се грижи не само знаещ, но и добър по душа лекар.“

Вътрешни болести – д-р Боян Вутов

Вътрешните болести е eдна от най-обширната област и специалност в медицината. Тя се занимава със заболяванията, засягащи вътрешните органи и системи. Тази специалност обхваща проблемите поразяващи дихателната система, бъбреците, храносмилателните органи, сърцето, кръвообръщението, кръвоносните съдове, кръвта и кръообразуващите органи. Може да Ви помогне и при наличието на хормонални нарушения, алергии, артрит, мускулно-скелетни нарушения. Освен тях се занимава и с нарушения с метаболизма, съединителните тъкани, инфекциозни болести, отравяния и туморни образувания.

Лекарите по вътрешни болести са медицински лица, които са висококвалифицирани в диагностицирането и лечението на вътрешни болести. Те се наричат още интернисти.

Лекарите по вътрешни болести могат да се справят с изключително голям обем от заболявания, засягащи възрастните. Те не се фокусират само върху една част от тялото. Тяхната цел е не да излекуват симптомите или да премахнат болката, а да открият първоизточника – причината за появата на оплакавнията на пациента.

По тази причина, лекарите по вътрешни болести са признати като експерти в лечението на хронични заболявания.

Вътрешните болести е eдна от най-обширната област и специалност в медицината. Тя се занимава със заболяванията, засягащи вътрешните органи и системи. Тази специалност обхваща проблемите поразяващи дихателната система, бъбреците, храносмилателните органи, сърцето, кръвообръщението, кръвоносните съдове, кръвта и кръообразуващите органи. Може да Ви помогне и при наличието на хормонални нарушения, алергии, артрит, мускулно-скелетни нарушения. Освен тях се занимава и с нарушения с метаболизма, съединителните тъкани, инфекциозни болести, отравяния и туморни образувания.

Лекарите по вътрешни болести са медицински лица, които са висококвалифицирани в диагностицирането и лечението на вътрешни болести. Те се наричат още интернисти.

Лекарите по вътрешни болести могат да се справят с изключително голям обем от заболявания, засягащи възрастните. Те не се фокусират само върху една част от тялото. Тяхната цел е не да излекуват симптомите или да премахнат болката, а да открият първоизточника – причината за появата на оплакавнията на пациента.

По тази причина, лекарите по вътрешни болести са признати като експерти в лечението на хронични заболявания.

КАК ПРОТИЧА ПРЕГЛЕДА ПРИ ЛЕКАР ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ?

вътрешни болести

Много често пациентите отиват при лекарите по вътрешни болести, когато дълго време не са били диагностицирани. Някой пациенти имат неспецифични симптоми, който могат да се отнесат към редица заболявания. Докато други имат точно определени оплаквания.
Прегледът при лекаря – специалист по вътрешни болести започва с първичен преглед. Първоначално, специалиста се запознава с всички направени до момента изследвания, Вашето физическо състояние и медицинска история. Тук е важно да му съобщите, ако в родата Ви има наследстевни заболявания.
След като лекаря вътрешни болести се запознае с тази информация, преминава към същинския преглед.
Лекарят вътрешни болести може да прецени, че не може да постави точна диагноза. В този случай, ще Ви назначи допълнителни изследвания и едва след излизане на резултатите ще Ви назначи лечение.

КАКВИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МОЖЕ ДА ВИ НАЗНАЧИ ЛЕКАРЯ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ?

Лекарят специалист по вътрешни болести може да поиска да направите различни лабораторни изследвания, инструментални, образни и други изследвания Естеството им зависи най-вече от Вашите симптоми и съмненията му какъв може да е проблема. В някой случай назначените изследвания от лекарят по вътрешни болести имат за цел да изключат тежки заболявания и увреждания на органите.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРИ ИЗБОР НА ЛЕКАР ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ?

Изборът на лекар по вътрешни болести може да се окаже объркващо за много от пациентите. Понякога се случва да се насочите към общопрактикуващ лекар и в последствие да се наложи да се пренесочите към друг. Зо да избегнете това, посъветвайте се с Вашия личен лекар. Той най-добре е запознат с естеството на Вашия проблем и може да Ви насочи дали да търсите лекар-специалист по вътрешни болести или специалист в друга област.
Добра идея е и да се запознаете с образованието и постиженията на лекаря по вътрешни болести. В сайта на медицинските центрове и болници можете да откриете информация за избрания от Вас лекар. Понякога има и описания на заболяваният и симптомите, с който има голям опит.
Имате нуждаете от лекар – специалист по вътрешни болести? Доверете се на специалиста по Вътрешни болести от медицински център Медикал Лайф. Нашитят интернист има дългогодишен и много богат опит в диагностицирането и лечението на заболяванията.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

ЗАПАЗИ ЧАС