ОЩЕ ЗА Д-Р ЛИДИЯ МАРИНОВА

ПЕДИАТЪР

Д-р Лидия Маринова е специалист педиатър с четиридесет годишен стаж в болничната и доболнична помощ. Извършва профилактични прегледи, детски консултации, поставяне на имунизации, назначава лечение и проследява неговото развитие.

Член е на Българския лекарски съюз и често участва в национални и международни конгреси и семинари по специалността.

Д-р Маринова има богат опит и компетенции в организацията и управлението на детското и училищно здравеопазване, както и в сферата на социалните политики и работа по проблемите на децата с увреждания.

Работила е като консултант към UNICEF-България по въпросите на ранната интервенция на деца с увреждания. Носител е на наградата на Националната мрежа на децата ,,Златна ябълка“ и наградата на НАСО-EASPD за принос в развитието на социалните и здравни политики и социалните услуги, насочени към децата с увреждания и специални потребности.

Д-Р ЛИДИЯ МАРИНОВА

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

ЗАПАЗИ ЧАС