ОЩЕ ЗА Д-Р ЛИДИЯ МАРИНОВА 

ПЕДИАТЪР

Д-р Лидия Маринова е специалист педиатър с четиридесет годишен стаж в болничната и доболнична помощ. Извършва профилактични прегледи, детски консултации, поставяне на имунизации, назначава лечение и проследява неговото развитие.
 
Член е на Българския лекарски съюз и често участва в национални и международни конгреси и семинари по специалността.
 
Д-р Маринова има богат опит и компетенции в организацията и управлението на детското и училищно здравеопазване, както и в сферата на социалните политики и работа по проблемите на децата с увреждания.
 
Работила е като консултант към UNICEF-България по въпросите на ранната интервенция на деца с увреждания. Носител е на наградата на Националната мрежа на децата ,,Златна ябълка" и наградата на НАСО-EASPD за принос в развитието на социалните и здравни политики и социалните услуги, насочени към децата с увреждания и специални потребности.
 
Лидия Маринова
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.