д-р Камен Златаров(Хирург)

Хирургия

Още за д-р Златаров

Д-р Камен Златаров завършва висше медицинско образование през 1988 г. в Медицински университет – Варна. През 1996 година завършва специалност „Обща хирургия“ и придобива права за упражняването й. Членува в съсловните лекарски съюзи на Великобритания и на Франция. Има завършени специализации в областта на хирургията, като в амбулаторната си практика у нас извършва прегледи, свързани със:

Амбулаторна хирургия:
доброкачествени  и злокачествени новообразования на кожа и подкожие;
трофични рани и декубитуси;
биопсии;
врастнали нокти;
„кокоши тръни“ и други.

Клинична хирургия:
лапароскопски операции;
колопроктология (хемороиди,фисури,полипи)
висцерална хирургия (карциноми на дебело черво, дивертикулоза жл. мехур, ехинококоза на черен дроб;
заболявания на стомаха – язва, стеноза, карцином;
т.черва -доброкачествени и злокачествени заболявания, хернии и т.н.

„Добрата грижа за здравето свързвам с умението ни да бъдем не само лекари на своите пациенти, но да проявяваме непрекъснато своята човечност и отношение. Наричам го човечност. Разбира се нужни са добри знания, добър опит и адекватно на добрата медицинска грижа оборудване.“

Хирург д-р Камен Златаров
Хирургия

Хирургията е най-сложния дял от медицината. Тя се занимава с извършването на животоспасяващи и рутинни операции. Причините за тях са разнообразни. Някой целят да облекчат и предовратят болката, да подобрят функциите на тялото, да отстранят злокачествено или доброкачествено  образование, да отстранят даден проблем. Други като биопсията се правят за диагностициране. По време на тази операция, хирургът взема тъкан за по нататъшни изследвания. В зависимост от сложността и характера, някой операции не се нуждаят от направата на големи разрези и се правят безкръвно.

Хирургът е един от най-добре подготвеният медицински специалист. Той специализира в лечението на наранявания, болести и деформации на тялото чрез операции. Използвайки различни методи, хирургът коригира дефектите, оправя костите и тъканите след наранявания или отстранява злокачествени образувания.

Някои хирурзи  са с общ профил, докато други са специализирани в точно определена област. Например неврохирургия, гръдна хирургия, сърдечно-съдова хирургия, съдова хирургия, пластична хирургия, коремна хирургия и други.

Хирургът е отговорен за предоперативната диагностика на пациента, за извършването на операцията и за предоставянето на пациента за  следоперативна помощ. Задача на хирурга е да се запознае подробно със заболяването на пациента, неговото физическо сътояние.

Как протича прегледът при хирургът?

Първата стъпка е първичният преглед. На него хирургът се запознава подробно с медицинската история на пациента, физическото му състояние, неговите оплаквания и симптоми. Анализира направените до момента изследвания и при необходимост назначава нови.

Едва след това преминава към прегледа. В зависимост от получените резултати и естеството на оплакванията, хирургът може да постави диагноза или да изпрати болния на допълнителни изследвания. Ако информацията е достатъчна, хирургът постава диагноза и назначава лечение.

Какви медицински интервенции извършва хирургът?

Хирурзите в медицински център Медикал Лайф извършват манипулации с малък обем на сложност. Те не изискват постъпването в болнично заведение и могат да бъдат направени на място. При необходимост от операция, нашите хирурзи ще Ви насочат към подходящото болнично заведение.

  • Шев на рана
  • отстраняване на липом
  • отстраняване на атером
  • отстраняване на ганглион
  • корекция на вразнал нокът и др.
Какво трябва да знаете при избора на хирург?

При всяка една операция, независимо сложността ѝ, съществува определен риск от усложнения като инфекция, кръвоизлив или алергия към анестезията. И най-малката грешка, може да Ви коства живота. Хирургът е човекът, на когото поверявате живота и здравето си. От неговите решения, зависи Вашата безопасност и благосъстояние.

Хирургът е също така лекарят, който отговаря за проследяването на състоянието Ви след тази интервенция. Към него можете да се обръщате, ако се чувствате некомфортно и имате силни болки. Хирургът може да отговори адекватно на всичките Ви притеснения и въпроси.

Съветваме Ви – При избора на хирург, вземете под внимание симптомите, съществуващите заболявания и физическото Ви състояние. Ако проблемът застрашава живота Ви, изберете хирург, който е специализиран в тази област.

Не действайте на сляпо. Проучете специалистите, които преглеждат във Вашия град или се допитайте до компетентното мнение на Вашия личен лекар. Например неврохирурга не може да Ви помогне, ако имате язва на стомаха, херния или панкреатит. За тези заболявания, трябва да се обърнете към коремен хирург.

В медицински център Медикал Лайф ще откриете необходимата помощ. Нашите хирурзи са висококлафицирани и са се справяли и с най-сложните случаи. Те не само ще Ви прегледат и ще Ви поставят точната диагноза, но и ще проследят лечението.

Изберете пътя към здравето!

Искате ли да запазите час?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.