доц. д-р Диана Ганчева

Гастроентерология и диететика

Още за доц. д-р Ганчева

Доц. д-р Диана Ганчева завършва магистратура „Медицина“ във Висшия медицински институт във Варна, днес Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, през 1985 г. От 1992 г. е със специалност „Вътрешни болести“, а две години по-късно придобива специалност „Гастроентерология и диететика“. Доц. д-р Диана Ганчева работи в Клиниката по „Гастроентерология“ на МБАЛ „Света Марина“ – Варна.
Има завършени специализации в Клиниката по лечебно хранене и метаболитни заболявания – София; следдипломни курсове в Австрия и Холандия, в областта на гастроентерологията и хепатологията; следдипломно училище по хепатобилиарни и панкреасни заболявания в рамките на конгрес на Международния гастро-хирургичен клуб – Атина, Гърция; следдипломни курсове по гастроентерология в рамките на Европейските конгреси по гастроентерология и на Европейската асоциация по гастроентерология; участва в международни работни срещи по гастроинтестинална ендоскопия.
В лекарската си практика доц. д-р Ганчева извършва следните високоспециализирани дейности: конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури; абдоминална Доплерова ехография в гастроентерологията; интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография в гастроентерологията; диагностична горна и долна гастроинтестинална ендоскопия; терапевтична горна и долна гастроинтестинална ендоскопия; перкутанна чернодробна биопсия и целенасочена тънкоиглена аспирационна биопсия.
Доц. д-р Диана Ганчева има над 100 участия, научни съобщения и публикации по проблемите на метаболитните заболявания, липидологията, хроничните чернодробни заболявания, вирусните хепатити, холестатичните чернодробни заболявания, хепатоцелуларния карцином, болестта на Wilson, възпалителните чревни заболявания, язвената болест.

„Добрата грижа за здравето има нужда от лекари с доказан професионализъм, с отзивчивост и съпричастност към проблемите на пациента. Взаимното доверие между лекар и пациент е важно условие за постигане на желания резултат от диагностично-лечебния процес“.

добър лекар в медицински център Медикал лайф Варна

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.