Още за д-р Kезапчиев

Д-р Николай Кезапчиев завършва медицина през 1990 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. Със специалност „УНГ“ се дипломира през 1996 г.
в Медицински университет – гр. София. Дълги години е специалист „Ушни, носни и гърлени болести“ в ДКЦ I в гр. Русе. Д-р Кезапчиеч има опит и в болничното здравеопазване като лекар в екипа на Многопрофилна болница за активно лечение в гр. Русе, Отделение по „Ушни, носни и гърлени болести“. В медицинската практика проследява и лекува проблеми на слуха, обонянието, гълтателния апарат, лицевата мускулатура – всички заболявания в областта на оториноларингологията.

„Добрата грижа за здравето не може без доверието на пациента, без отговорността и компетентната намеса на лекаря за навременна и добра диагностика и ефективно и адекватно на всеки индивидуален случай лечение. Добрата грижа се подкрепя и от възможността на лекаря да работи със съвременна апаратура, която е на нивото на напредъка в електрониката.“

Д-Р НИКОЛАЙ КЕЗАПЧИЕВ (Доктор уши нос гърло)

УНГ или позната още като оториноларингология е област в медицината, която се занимава с доктор уши нос гърло. Тези 3 органа принадлежат към 3 различни функционални системи – нервна, дихателна и храносмилателна. Между тях съществува сложна взаимовръзка, понеже се намират в непосредствена връзка. Тази близост създава сериозни предпоставки за разпространение на бактерии и болести между тях. Това е причината оториноларингологията да се занимава с диагностицирането, лечението и превенцията на заболявания на ушите и носоглътката.

Интересно е, че тази медицинска специалност е възникнала през 19 век. По това време лекарите са открили, че на главата и шията има сложни взаимносвързани системи. Стремежът им да открият съвременни начини за изследване и лечение на проблемите с главата и шията формират оториноларингологията.

Оториноларинголог или лекар УНГ е медицинският специалист, който се занимава с диагностика и лечение на всички заболявания свързани с носа, гърлото и ушите. Към тях се отнасят и прилежащите бронхи, синуси и сливици.

Особеност на лекарите УНГ е, че са квалифицирани да извършват различни операции върху деликатните тъкани на главата и шията. Повечето са минимално инванзивни като отстраняване на сливици. Лекарите УНГ имат не само обширни познания по анатомия и физиология, но и по хирургия и неврология. Така те могат не само да диагностицират проблема според симптомите, но и да извършат хирургична интервенция при необходимост.

Лекарите УНГ могат да помогнат на пациентите с остър и хроничен гноен отит, увреждания на слуха и тъпанчетата, абсцеси, отомикоза, мастоидит, загуба на слуха, възпаления на гърлото и ушите, ларингит, ринит, синузит, хрема, доброкачествени и злокачествени образувания и други.

КАК ПРОТИЧА ПРЕГЛЕДА ПРИ ДОКТОР УШИ НОС ГЪРЛО?

Доктор уши нос гърло

Преглед при УНГ

Най-важната задача на лекаря УНГ е на база Вашите симптоми да установи какво е заболяването и каква е неговата причина. За тази цел, той провежда обстоен първичен преглед.
Целта е лекарят УНГ да се запознае с Вашате оплаквания, правени ли са до момента някакви изследвания и какви. От голяма важност е да разбере дали скоро сте боледували от друго заболяване, кой и как Ви е лекувал.
В зависимост от Вашето моментно състояние, лекарят УНГ може да има достатъчно информация, за да постави диагноза. Или да прецени, че е необходимо да се направят допълнителни изследвания.
Това е строго индивидуално за всеки пациент. Задача на лекаря УНГ е да определи какво лечение е необходимо да се проведе, нуждаете ли се от някакви процедури или хирургична намеса.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРИ ИЗБОРА НА ЛЕКАР УНГ?

Заради специфичната взаимовръзка на ушите, носа и гърлото е много важно да си обръщате внимание. При възникване на симптоми като възпаление, силни болки в гърлото, хрема, която продължава дълъг период от време, главоболие, шум в ушите е важно да потърсите помощта на лекар УНГ.
Ако не сте наясно към кой лекар УНГ да се насочите, добра идея е да се допитате до своя личен лекар. Той е медицинското лице, което е най-добре запознато с Вашето състояние, предишни заболявания и медицинска история. Затова ще може да Ви даде аргументиран и адекватен съвет кой лекар би могъл да Ви помогне.
Друг вариант е да проучите уебсайтовете на медицинските центрове във Вашия град. В тях са описани подробно квалификацията и опитът на лекарите УНГ. Така ще можете да добиете представа дали сте избрали точния специалист.

Доверете се на Медицински център Медикал Лайф и нашият лекар специалист по УНГ. Той има дългогодишен опит в специалността и бързо и ефикасно ще Ви помогне да преборите проблемите.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

ЗАПАЗИ ЧАС