д-р Николай Кезапчиев

Ушни, носни, гърлени болести

Още за д-р Kезапчиев

Д-р Николай Кезапчиев завършва медицина през 1990 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. Със специалност „УНГ“ се дипломира през 1996 г.
в Медицински университет – гр. София. Дълги години е специалист „Ушни, носни и гърлени болести“ в ДКЦ I в гр. Русе. Д-р Кезапчиеч има опит и в болничното здравеопазване като лекар в екипа на Многопрофилна болница за активно лечение в гр. Русе, Отделение по „Ушни, носни и гърлени болести“. В медицинската практика проследява и лекува проблеми на слуха, обонянието, гълтателния апарат, лицевата мускулатура – всички заболявания в областта на оториноларингологията.

„Добрата грижа за здравето не може без доверието на пациента, без отговорността и компетентната намеса на лекаря за навременна и добра диагностика и ефективно и адекватно на всеки индивидуален случай лечение. Добрата грижа се подкрепя и от възможността на лекаря да работи със съвременна апаратура, която е на нивото на напредъка в електрониката.“

Доктор уши нос гърло Николай Кезапчиев

УНГ или позната още като оториноларингология е област в медицината, която се занимава с ушите, носа и гърлото. Тези 3 органа принадлежат към 3 различни функционални системи – нервна, дихателна и храносмилателна. Между тях съществува сложна взаимовръзка, понеже се намират в непосредствена връзка. Тази близост създава сериозни предпоставки за разпространение на бактерии и болести между тях. Това е причината оториноларингологията да се занимава с диагностицирането, лечението и превенцията на заболявания на ушите и носоглътката.

Интересно е, че тази медицинска специалност е възникнала през 19 век. По това време лекарите са открили, че на главата и шията има сложни взаимносвързани системи. Стремежът им да открият съвременни начини за изследване и лечение на проблемите с главата и шията формират оториноларингологията.

Оториноларинголог или лекар УНГ е медицинският специалист, който се занимава с диагностика и лечение на всички заболявания свързани с носа, гърлото и ушите. Към тях се отнасят и прилежащите бронхи, синуси и сливици.

Особеност на лекарите УНГ е, че са квалифицирани да извършват различни операции върху деликатните тъкани на главата и шията. Повечето са минимално инванзивни като отстраняване на сливици. Лекарите УНГ имат не само обширни познания по анатомия и физиология, но и по хирургия и неврология. Така те могат не само да диагностицират проблема според симптомите, но и да извършат хирургична интервенция при необходимост.

Лекарите УНГ могат да помогнат на пациентите с остър и хроничен гноен отит, увреждания на слуха и тъпанчетата, абсцеси, отомикоза, мастоидит, загуба на слуха, възпаления на гърлото и ушите, ларингит, ринит, синузит, хрема, доброкачествени и злокачествени образувания и други.

Как протича прегледа при УНГ?

уши нос гърло преглед

Преглед при УНГ

Най-важната задача на лекаря УНГ е на база Вашите симптоми да установи какво е заболяването и каква е неговата причина. За тази цел, той провежда обстоен първичен преглед.
Целта е лекарят УНГ да се запознае с Вашате оплаквания, правени ли са до момента някакви изследвания и какви. От голяма важност е да разбере дали скоро сте боледували от друго заболяване, кой и как Ви е лекувал.
В зависимост от Вашето моментно състояние, лекарят УНГ може да има достатъчно информация, за да постави диагноза. Или да прецени, че е необходимо да се направят допълнителни изследвания.
Това е строго индивидуално за всеки пациент. Задача на лекаря УНГ е да определи какво лечение е необходимо да се проведе, нуждаете ли се от някакви процедури или хирургична намеса.

Какво трябва да знаете при избора на лекар УНГ?

Заради специфичната взаимовръзка на ушите, носа и гърлото е много важно да си обръщате внимание. При възникване на симптоми като възпаление, силни болки в гърлото, хрема, която продължава дълъг период от време, главоболие, шум в ушите е важно да потърсите помощта на лекар УНГ.
Ако не сте наясно към кой лекар УНГ да се насочите, добра идея е да се допитате до своя личен лекар. Той е медицинското лице, което е най-добре запознато с Вашето състояние, предишни заболявания и медицинска история. Затова ще може да Ви даде аргументиран и адекватен съвет кой лекар би могъл да Ви помогне.
Друг вариант е да проучите уебсайтовете на медицинските центрове във Вашия град. В тях са описани подробно квалификацията и опитът на лекарите УНГ. Така ще можете да добиете представа дали сте избрали точния специалист.

Доверете се на Медицински център Медикал Лайф и нашият лекар специалист по УНГ. Той има дългогодишен опит в специалността и бързо и ефикасно ще Ви помогне да преборите проблемите.

Искате ли да запазите час?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.