Автобиография (CV)

дата и място на раждане: 03.02.1973 г., гр. Варна
мобилен телефон: 0893416307
адрес: гр. Варна, ул. „Народен юмрук“, № 4А, ет. 6, ап. 13
E-mail: lyudmillyordanov@yahoo.com

Професионален опит:
2011 – 2023 г. офталмолог в МЦ „Санита“ Варна
2019 – 2023 г. офталмолог в Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна
2012 – 2014 г. офталмолог в ДКЦ І „Св. Клементина“ Варна
2010 – 2011 г. офталмолог в Болница Токуда – София, сектор „Превантивна медицина“
2009 – 2011 г. офталмолог в ДКЦ ХVІІ София
2003 – 2008 г. специализация по офталмология, клиника по офталмология, УМБАЛ „Св.
Анна” София
2001 – 2003 г. лекар ординатор в отделение по вътрешни болести СБАЛВБ – гр. Годеч

д-р Людмил Йорданов

Обучение:
2013 г. – курс по лазерно лечение в Медицински университет – София
2009 г. – държавен изпит за специалност по очни болести
1993 – 2000 г. – студент в Медицински университет – София
1987 – 1991 г. – ІІ Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – гр. Варна

Презентации:
2004 г. VІІ-ма Годишна среща на Съюза на офталмолозите в България – постер

Военна служба:
1991 – 1993 г. – под. 38010 „Родни балкани“

Езици:
Английски

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

ЗАПАЗИ ЧАС