Автобиография (CV)

Лична информация

Име: Ива Валентинова Иванова

Дата и място на раждане:   09.07.1988 гр. София

Националност: българска

В момента живея в гр.Варна, ул.Арх Мирчев 5а, ап.8

Email:  iva.ivanova.md@gmail.com

Телефон:   +359 886 852 026

 

Образование

Период: 2007-2013г; 2014-2018г

Степен/Ниво: Магистър; Специалист по Ендокринология и болести на обмяната

Учебно заведение:   МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“

Населено място: Варна

Специалност: Медицина;  Ендокринология и болести на обмяната

 

д-р Ива Иванова

Професионален опит

Период: 2014-2023

Длъжност: лекар-асистент; административен асистент

Организация:  УМБАЛ „Св.Марина“, Варна; Втора Катедра по Вътрешни болести

Академично развитие

Ръководени занятия по учебни дисциплини: Пропедевтика на Вътрешните болести; Ендокринология и болести на обмяната

Публикации: Учебници

 1. Съавтор в учебник по Вътрешни болести за специалисти по здравни грижи под редакцията на Миглена Стамбулийска, Добрин Паскалев и Диана Димитрова Варна, 2018
 2. Съавтор в „Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.” под редакцията на чл.-кор. проф. Мила Власковска, доц. Маргарита Цонзарова, доц. Борислав Георгиев и доц. Георги Момеков.

 

Избрани публикации

 1. Христозов, Кирил Х. 1, Хосамелдин, Мажед 2, Иванова, Ива В. 1, Димитрова, Радина С.1, Сидерова, Мира В. 1, Бояджиева, Мила Б.1, Рефетов, Самуил2,3 1. Клиника по Ендокринология, Университетска болница “Св. Марина”, Медицински Университет, Варна 2. Катедра по Медицина 3. Катедра по педиатрия и Комисия по генетика, Чикагски университет – “Зад маската” на тиреотоксикозата – две фамилии със синдром на Рефетов (синдром на резистентност към тиреоидните хормони)”. Eндокринология, 2020; 4, Юбилейно издание.227-243
 2. Иванова, И, Сидерова, М, Бъчварова, М., Христозов, К., Хаджиева, Е., Бочев, П., Бочева, Я . Приложение на литий като средство за овладяване на резистентна на тиреостатици Базедова болест. Сп.Ендокринология, 2016; 3, 172-176.
 3. Иванова И, Сидерова М, Христозов К. ТСХ при критично болни – интерпретация на лабораторните резултати и поведение. Наука Ендокринология 2016, 1: 36-40
 4. Христозов К, Бъчварова М, Иванова И ,Тиреоидна дисфункция и предсърдно мъждене сп. Наука Ендокринология, 2015, 3, 189-195.
 5. Иванова, И. „ Инсулиново лечение при захарен диабет тип 2“, сп.ПроМедик, 2020,1; 45-51.
 6. Шишков С, Димитрова Р, Хаджиева Е, Янева Ж, Иванова И, Сидерова М, Христозов К. Спонтанно излекувана акромегалия с разгърнат панхипопитуитъризъм – клиничен случай. сп.Ендокринология, 2022; 27(4): 246-255.

 

Някои постери и презентации

 1. Иванова И, Бъчварова М,  Каназирев Б;  Христозов К, Обратима пулмонална артериална хипертония и застойна сърдечна недостатъчност при

млада жена с тиреотоксикоза, 50-ти юбилеен национален конгрес по ендокринология „50 години Българско дружество по ендокринология”, 8-11 Октомври 2015, Пловдив. Сборник резюмета.

 1. Иванова И, Христозов К. „ТSH при критично болни – интерпретация на лабораторните резултати и поведение“. Четвърта Научна Конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология“ 27–29 март 2015 г., Варна, кк Златни пясъци, конферентен център на хотел Интернационал;
 2. Иванова И, Сидерова М, Христозов К, „ Тиреоидна дисфункция при пациенти с COVID – 19 инфекция“  IV-и специализиран научен симпозиум редки заболявания на щитовидната жлеза и калциево-фосфорната обмяна. 3-4 юни 2022г. София
 3. Христозов К, Иванова И. “COVID – 19 : погледът на ендокринолога“ – Осми национален конгрес на Българското дружество по белодробни болести, 13-16.10.2022г, Варна

 

Сертификати от национални и международни конгреси и конференции

 1. 5th EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications, 4-6 April 2019, Sofia, Bulgaria
 2. 20th European Congress of Endorinology, Barcelona, Spain, 19-22 May 2018
 3. NEURODIAB “Modern approach of diabetic neuropathy”, 21-24.07.2016, Sinaia, Romania.
 4. III-rd ISPAD Course “FUTURE DIABETES”, 24-26 April 2015, Varna, Bulgaria
 5. Национален симпозиум по ендокринология “Затлъстяване и здравни рискове” 12-14 октомври 2017 година, Гранд хотел Пловдив
 6. Национален симпозиум по ендокринология „Ендокринни проблеми на бременността“ 6-8 октомври 2022г

Членство в научни организации: член на Българско Дружество по Ендокринология

Езици

Майчин Език:      Български език

Ниво на Разбиране   Ниво на Говорене    Ниво на Писане

Високо                           Високо                         Високо

                                         

Други:     Английски език Ниво на Разбиране    Ниво на Говорене   Ниво на Писане

Високо                        Високо                       Високо

Професионални и социални умения

Умения за работа с Excel, Word;

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, стремеж към професионално развитие,  коректни взаимоотношения със студентите.

Обучение:
2013 г. – курс по лазерно лечение в Медицински университет – София
2009 г. – държавен изпит за специалност по очни болести
1993 – 2000 г. – студент в Медицински университет – София
1987 – 1991 г. – ІІ Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – гр. Варна

Презентации:
2004 г. VІІ-ма Годишна среща на Съюза на офталмолозите в България – постер

Военна служба:
1991 – 1993 г. – под. 38010 „Родни балкани“

Езици:
Английски

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

ЗАПАЗИ ЧАС