Автобиография (CV)

Лична информация

Име: Екатерина Иванова Трендафилова

Дата на раждане:   27.11.1976

Националност: българска

В момента живея в гр.Варна, ул. Братя Миладинови №17

Email: drtrendafilova@abv.bg

Телефон: +359 899 706 345

Образование

Период: 1995-2001г; 2003-2007г

Степен/Ниво: Магистър; Специалист по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Учебно заведение:   МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“

Населено място: Варна

Специалност: Медицина; Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Професионален опит

Период: 2003-2010

Длъжност: Лекар-ординатор

Основни дейности и отговорности: Специализация „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“

Организация:  МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, бул. „Цар Освободител“ №100, гр. Варна

 

Период: 2011-2012

Длъжност: лекар-специалист „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“

Основни дейности и отговорности: Онкогинекология, вагинална и лапароскопска гинекологична хирургия

Организация:  МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, бул. „Цар Освободител“ №100, гр. Варна

 

Период: 2012-2013

Длъжност: лекар-специалист „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“

Основни дейности и отговорности: Онкогинекология, вагинална и лапароскопска гинекологична хирургия

Организация:  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, ул. „Пловдивско поле“ №6, гр. София

 

Период: 2013-2021

Длъжност: лекар-специалист „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“

Основни дейности и отговорности: Онкогинекология, вагинална и лапароскопска гинекологична хирургия

Организация:  МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, бул. „Цар Освободител“ №100, гр. Варна

 

Период: 2021 – 2023

Длъжност: лекар-специалист „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“

Основни дейности и отговорности: Онкогинекология, вагинална и лапароскопска гинекологична хирургия

Организация:  СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД, местност „Вилите“, кв. Аспарухово, гр. Варна

Езици

Майчин Език:      Български език

Ниво на Разбиране   Ниво на Говорене    Ниво на Писане

Отлично                           Отлично                         Отлично

   

Други:     Английски език

Ниво на Разбиране    Ниво на Говорене   Ниво на Писане

Отлично                           Отлично                         Отлично

 

Други:     Немски език

Ниво на Разбиране    Ниво на Говорене   Ниво на Писане

Добро                           Добро                         Добро

Професионални и социални умения

Умения за работа с Excel, Word, PowerPoint;

Силно мотивирана, стриктна, Способност за работа в екип, Способности за предаване на опит и обучения

на екип, Добри комуникационни способности