Още за д-р Ангелова

Д-р Станка Ангелова е дългогодишен специалист „Детски болести“ със завършено образование в Медицински университет – гр. Варна, където придобива и специалност „Педиатрия“. Член е на Педиатричната асоциация в България и на Педиатрично дружество – гр. Варна. Като лекар – специалист във всички звена на педиатрията, д-р Ангелова има близо 40-годишен опит и стаж. В годините последователно работи като участъков педиатър, лекар в Детско отделение на МБАЛ „Св. Анна– гр. Варна, била е част от екипа лекари на Спешно детско отделение. Има придобити квалификации по Токсикология и отравяне в “Клиника по Токсикология” към Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ – гр. София.

Д-р Ангелова има признание за един от петте най-добри педиатри на Варна в класацията на Дарик радио за 2015 г. Клиничните й интереси са във всички направления на педиатрията – детски болести, детска пулмология и алергии, профилактика и имунитет, включително и чрез възможностите на хомеопатия, Шуслерова терапия, средства на тибетската медицина.

„В добрата грижа за здравето на детето винаги се стремя да привличам родителите на своя страна, защото мисията ни е обща. Като лекар аз ще дам най-доброто от себе си – знания, опит, лично отношение, но с родителите заедно можем да постигнем много.“

Д-Р СТАНКА АНГЕЛОВА

Педиатрията е дял от медицината, която е позната още като „Детски болести”. Това е една изключително отговорна и комплексна дисциплина, която изучава медицинските грижи за кърмачета, деца и юноши до 18г.възраст. Нейната цел е не само да помогне на младите родители да отгледат здраво детето си, но и да проследи неговото физическо и нервно-психическо развитие. Педиатрията също така се занимава с диагностика, лечение и превенции на детски заболявания.

Педиатрите са лекари, които са специализирани в грижите за детското развитие и здраве. Те лекуват широк спектър от често срещани заболявания и наранявания. Важно е да отбележим, че педиатрите осигуряват медицинска помощ не само на деца с остри или хронични заболявания. Тяхно задължение са профилактичните прегледи за проследяване на растежа и детските консултации, на които отговарят на въпросите на родителите за захранването и здравето на децата.

Обърнете внимание, че не винаги личния лекар и педиатърът са един и същи специалист. В някой случай педиатрите практикуват и като лични лекари. А в други става въпрос за двама различни лекари. Вашият личен лекар може да Ви препрати при педиатър, ако иска да получи специализирано мнение за здравето, растежа и развитието на Вашето дете или смята, че то се нуждае от специализирани грижи и лечение. Например, той може да Ви насочи при педиатър за лечение на много заболявания.

Някои педиатри са общопрактикуващи лекари. Това означава, че те са първата спирка в лечението на остри състояния, с които личния лекар не може да се справи. Други педиатри са тясно профилирани   в  лечение на ракови заболявания в детска възраст, неврология, алергии и имунология и други.

КАК ПРОТИЧА ПРЕГЛЕДА ПРИ ПЕДИАТЪРА?

Преглед при педиатър

Първичният преглед при педиатъра е малко по-различен в сравнение с другите специалисти. Тук водеща роля има родителя, защото бебетата и малките деца трудно биха могли да обяснят качествено симптомите. Разбира се, те биха могли да кажат какво ги боли. Но е най-добре Вие като техен придружител да синтезирате информацията. И да предоставите на педиатъра всички амбулаторни листи, направените до момента изследвания и резултати.

Съветваме Ви – не спестявайте подробностите. Запознайте педиатъра с медицинската история на Вашето дете, предишните заболявания и лечението, което е било изписано за тях. Споделете му, ако в рода Ви има хора страдащи от хронични или злокачествени заболявания.

На базата на тази информация, педиатъра ще извърши прегледа. И едва тогава ще прецени дали може да диагностицира проблема или е необходимо да назначи допълнително изследвания.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРИ ИЗБОРА НА ПЕДИАТЪР?

Много родители се изправят пред отговорността да посрещнат своето първо дете в живота си. Това е изпълнено както с много вълнение, така и с отговорността да изберат неговия педиатър.

Най-важното качество на педиатрите е техния подход към децата. Той трябва да е приятелски настроен, както към Вас, така и към малките пациенти. И при всяко посещение да се интересува от неговото здраве и растеж.

Добрият педиатър трябва да има нужното образование и квалификация. За тях можете да се информирате от сайта на клиниката или съответното лечебно заведение.

Нуждаете се от добър специалист, на който да поверите грижата за детето си? Доверете се на медицински център Медикал Лайф. Ние разполагаме с най-добрите педиатри, които имат голям опит в детските болести.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

ЗАПАЗИ ЧАС