Силвана Иванова

Главна сестра

Още за Силвана Иванова

Силвана Иванова има 16 години стаж като медицинска сестра. През 2000-та година започва работа като хирургична сестра в „Стоматологичен център“ I. Между 2004-та и 2010-та е медицинска сестра в ДКЦ „Чайка“, а до 2014 г. е главна сестра на диагностично – консултативния център. В последните две години е старша сестра в МЦ „Клиника Нова“.
Силвана Иванова завършва специалност „Медицинска сестра“ в Медицински колеж към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов – гр. Варна през 1999 г. със степен „специалист“. От 2008 г. е дипломиран „Бакалавър“ в специалност „Управление на здравните грижи“. Три години по-късно продължава медицинското образование в Медицинския университет – Варна по специалност „Управление на здравните грижи“ с придобита степен „Магистър“ и професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика“.

„Да бъдем в нужда и да можем да помогнем и на пациента, и на лекаря е наше задължение. Често усмивката на медицинската сестра може да спре недоверието или страха. В опита, който имам, съм усетила, че пациентът по-често остава недоволен от организацията на работа, затова моят ангажимент е насочен към добрата координация между Регистратура и приемните кабинети на лекарите ни. Мнението на пациентите е важно за добрата организация на графика и работния процес и затова ще го търсим с различни форми за обратна връзка.“

Силвана Иванова - Главна сестра в Стоматологичен център

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.