д-р Цветелина Тенева

Рентгенология и радиология

Още за д-р Тенева

Д-р Цветелина Тенева завършва Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ в град Варна през 2012г. След това специализира Рентгенология и радиология към Медицински университет – гр. Варна. Д-р Тенева успешно практикува в 3 болници в чужбина, където натрупва знания и умения. Практиките са проведени в университетските болници в Хамбург – Германия, Рощок – Германия и Виена – Австрия.

Професионалният статус на д-р Тенева е  впечатляващ – тя е член на Български лекарски съюз, Българска асоциация по радиология, Европейската общност на радиолозите ESR, Undergraduate Subcommittee Board of ESR 2019/2020, ESR Radiology Trainee Forum 2017/2018 и ESR Leadership Institute 2011/2013.

Д-р Цветелина Тенева е взимала участие в редица презентации, семинари и конференции по Образна диагностика, Кардиология, Колопроктология и Адипобиология.

В лекарската си практика д-р Тенева работи като лекар ординатор в МБАЛ „Света Марина“ – Варна.  През последните години е лекар-асистент към Катедра по Образна диагностика в МБАЛ „Света Марина“ – Варна, била е медицински представител на „Нутрим“ – България и Астра – Зенека.

Д-р Тенева се занимава с интерпретация на образни изследвания, правени в други лечебни заведения на CD носител, външен или друг електронен носител. Това са изследвания от компютърна томография, магнитно-резонансна томография и рентгенови снимки.

добър лекар в медицински център Медикал лайф Варна

Искате ли да запазите час?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.