д-р Наталия Анакиевска

Очни болести

Още за д-р Анакиевска

Д-р Наталия Анакиевска завършва Медицински университет в Полша през 2012 г. и Медицински университет Варна през 2014 година. През 2014 г. придобива специалност „Обща медицина”. Тя продължава своето обучение до 2019 година в специализирана болница по очни болести за активно лечение в град Варна. Там, д-р Анакиевска придобива специалност „Очни болести”.

Д-р Анакиевска е млад специалист, обичащ работата си и мотивиран да се развива.  За периода от 2015 до 2019 завършва успешно различни следдипломни курсове във Варна, София, Франция и Унгария. Сред тях са: „Иновации при силикон-хидрогени контактни лещи” в град Варна, „Практически подход в офталмологията” в град Варна, „WET LAB with LuxOR & Centurion” в Правец. В чужбина тя завършва:  „WET LAB on phacoemulsification” – Nice, France, “Clinical Benefits of Third Generation SIH Products and Fitting Techniques” by Cooper Vision –  Budapest, Hungar.

Д-р Анакиевска започва своята практика през 2014 година в специализирана болница по очни болести за активно лечение в град Варна. А след това работи последователно като лекар във Вижън Експрес и оптика Леонардо. От 2019 до 2020 работи като управител на АИПСМП Анакиевски ЕООД.

От 2020 г д-р Анакиевска се присъедини към екипа на МЦ „Медикал Лайф“.

добър лекар в медицински център Медикал лайф Варна

Искате ли да запазите час?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.