д-р Николета Табакова

Акушерство и гинекология

Още за д-р Табакова

Д-р Николета Табакова завършва специалност „Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 2013 г. До началото на 2019 г. специализира и работи като лекар в родилното отделение на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна. От месец февруари на същата година е част от екипа на Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – гр. Варна. Четвърта година е асистент в катедра „Акушерство и гинекология“ в Медицински университет – Варна. Д-р Табакова е член на: Български лекарски съюз, Българско дружество по акушерство и гинекология, Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. В съавторство със свои български и чуждестранни колеги има публикации в областта на гинекологията и репродуктивното здраве.

„Добрата грижа за здравето има нужда от редовни профилактични прегледи. Процесът на здравна превенция е двустранен – от една страна е индивидуалният подход на лекаря към всеки пациент, а от
друга – доверието на пациента към специалиста, който го лекува“.

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.