Доц. д-р Димитър Харитонов Д.М.(Неврохирург)

Неврохирургия и Хирургия на гръбначен стълб

Още за Доц. д-р Харитонов Д.М.

Доц. д-р Димитър Харитонов Д.М.  завършва специалност „Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна през 1996 г. Между 1997-2002 г. специализира “Неврохирургия” в болница “Св. Анна” във Варна и в Клиниката по неврохирургия на Университетска болница „Св. Иван Рилски“ в София. Има магистърска степен по „Здравен мениджмънт“, защитена в Медицински университет – Варна. През 2014 г. придобива научна и образователна степен „Неврохирург“.
Доц. д-р Харитонов Д.М. е член на водещи организации, които работят за развитие на най-високо качество в образованието, изследванията, лечението и етичната грижа за пациента в областта на гръбначната и неврологична хирургия: American Association of Neurological Surgeons, North American Spine Society, American Academy of Neurological & Orthopaedic Surgeons, International College of Surgeons, European Spine Society, AOSpine.

В лекарската си практика Доц. д-р Харитонов Д.М. работи в „Неврохирургия“ на МБАЛ „Св. Анна“ – Варна. През последните години е старши специалист по неврохирургия и хирургия на гръбначния стълб в „Healthpoint Hospital“ – Абу Даби и „Neuro Spinal Hospital“ в Дубай.

Притежава клиничен опит и нужната компетенция в консултиране и лечение на следните заболявания:
Заболявания на гръбначен стълб – дегенеративни заболявания на гръбначен стълб; травматични увреждания на гръбначен стълб; дегенеративни деформации на гръбначен стълб при възрастни; вродена и невромускулна сколиоза; идиопатична сколиоза; гръбначни и гръбначно-мозъчни онкологични заболявания; възпалителни заболявания на гръбначен стълб; хронична гръбначна болка.
Заболявания на централна нервна система – онкологични мозъчни и гръбначно-мозъчни заболявания; съдови заболявания; мозъчни и гръбначно-мозъчни травматични увреждания; тригеминална невралгия; хидроцефалия; вродени заболявания.
Заболявания на периферна нервна система – заболявания на карпален, кубитален и тарзален тунел; онкологични заболявания на периферни нерви; травматични увреждания на периферни нерви; заболявания на шиен и лумбален плексус; Thoracic outlet синдром.

„Грижата за здравето е в добрата профилактика като превантивна мярка, а при настъпило заболяване – в навременното и адекватното лечение с подкрепата на необходимия специалист“.

Неврохирург Д-р Димитър Харитонов
неврохирург

Искате ли да запазите час?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.