д-р Мариела Бъчварова

Ендокринология и болести на обмяната

Още за д-р Бъчварова

Д-р Мариела Бъчварова завършва магистратура „Медицина“ към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна през 2004 г. През 2013 г. придобива специалност „Ендокринология и болести на обмяната“. Преминава курсове по високоспециализираните дейности “Ехография на шийната област“, „Ултразвукова диагностика в ангиологията“, „Клинична невросонология“. В професионалния си път д-р Бъчварова последователно работи като лекар ординатор в Центъра за спешна медицинска помощ във Варна, пет години като лекар ординатор в Клиниката по „Пропедевтика на вътрешните болести“ в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна и лекар в Клиниката по „Ендокринология и болести на обмяната“ към Университетска болница „Св. Марина“ – Варна. От 2013 до 21.07.2017 г. е асистент в учебно-научен сектор „Ендокринология и болести на обмяната“ в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. Автор и съавтор е на поредица от публикации в областта на профилактиката, проследяването и лечението на ендокринните заболявания и състояния, свързани с обмяната на веществата.

Клинични интереси: захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза и половите жлези.

„Добрата грижа за здравето има нужда от добро сътрудничество между лекар и пациент“.

Mariela Bachravora

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.