Още за д-р Радушева

Д-р Елка Радушева завършва Медицински университет – Варна през 1984 г. Четири години по-късно има придобита специалност „Нервни болести“, защитена в Медицинска академия – гр. София. През годините до днес последователно работи в отделението по „Нервни болести“ на Окръжна болница в гр. Разград и Неврологично отделение на Окръжна болница във Варна. Дълги години е част от екипа на Интензивен съдов сектор в Неврологична клиника на МБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна. В момента има амбулаторна практика в ДКЦ „Св. Марина“. Като специалист невролог д-р Елка Радушева има професионалното знание, както и добрия опит в целия спектър на нервните болести, но е тясно насочена към проследяване на епилепсия, мозъчно-съдови заболявания, проблеми на периферна нервна система. В своята практика д-р Радушева извършва високоспециализирани дейности като електроенцелография и евокирани потенциали (измерване на електрическата активност на мозъка в отговор на различни предизвикани стимули — допир, зрителни и слухови дразнения).

„Добрата грижа за здравето има нужда от знание, взаимност в усилията на лекар и пациент и воля.“

Д-Р ЕЛКА РАДУШЕВА

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

ЗАПАЗИ ЧАС