д-р Ангел Ангелов

Управител

Още за д-р Ангелов

Д-р Ангелов завършва Медицински университет – Варна през 1997 г. От 2000 до 2002 г. работи като лекар към „АИППМП – Д-р Е. Ангелов”. През 2002 г. започва работа в дирекция „Контрол на извънболничната помощ“ към РЗОК – гр. Варна, където отговаря за договорните отношения на РЗОК с партньорите в доболничната помощ в общините Девня, Долен Чифлик и Дългопол. Впоследствие поема и клиничните лаборатории като договорни патньори на Регионалната здравноосигурителна каса. През 2005 г. постъпва в Регионалния център по здравеопазване (днес Регионална здравна инспекция), където работи до 2008 г. През тези три години придобива специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Варна.

Д-р Ангелов притежава опит както в административните и контролните органи в системата на здравеопазването, така и в управлението на лечебни заведения. От 2008 до 2013 г. е управител на специализирана детска болница „Д-р Лисичкова“ във Варна, а през 2013 г. става управител на медицински център „Клиника Нова“.

„Първото предизвикателство, което поех като управител на „Медикал лайф“, е да създам добър и сплотен колектив, защото в грижата за пациента мултидисциплинарният подход осигурява добра експертиза. Успешният екип зависи от всички нас и от отношението на позитивизъм и внимание, което и медицинският, и административният персонал на центъра гарантира. Моят кабинет е отворен за всеки пациент. Визията ни за „Медикал лайф“ е да го развиваме като лечебно заведение с добро име, в което пациентът да бъде спокоен за здравето си“.

Управител д-р Ангел Ангелов на МЦ Медикал лайф

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.