Още за д-р Ангелов

Д-р Ангелов завършва Медицински университет – Варна през 1997 г. От 2000 до 2002 г. работи като лекар към „АИППМП – Д-р Е. Ангелов”. През 2002 г. започва работа в дирекция „Контрол на извънболничната помощ“ към РЗОК – гр. Варна, където отговаря за договорните отношения на РЗОК с партньорите в доболничната помощ в общините Девня, Долен Чифлик и Дългопол. Впоследствие поема и клиничните лаборатории като договорни патньори на Регионалната здравноосигурителна каса. През 2005 г. постъпва в Регионалния център по здравеопазване (днес Регионална здравна инспекция), където работи до 2008 г. През тези три години придобива специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Варна.

Д-р Ангелов притежава опит както в административните и контролните органи в системата на здравеопазването, така и в управлението на лечебни заведения. От 2008 до 2013 г. е управител на специализирана детска болница „Д-р Лисичкова“ във Варна, а през 2013 г. става управител на медицински център „Клиника Нова“.

Ангел Ангелов

„Първото предизвикателство, което поех като управител на „Медикал лайф“, е да създам добър и сплотен колектив, защото в грижата за пациента мултидисциплинарният подход осигурява добра експертиза. Успешният екип зависи от всички нас и от отношението на позитивизъм и внимание, което и медицинският, и административният персонал на центъра гарантира. Моят кабинет е отворен за всеки пациент. Визията ни за „Медикал лайф“ е да го развиваме като лечебно заведение с добро име, в което пациентът да бъде спокоен за здравето си“.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

ЗАПАЗИ ЧАС