д-р Валерий Дулгеров

Урология

Още за д-р Дулгеров

Д-р Валерий Дулгеров завършва „Медицина“ в Медицински университет – Плевен през 2010 г., специалност „Урология“ придобива в Медицински университет във Варна. В годините на своето обучение и след това д-р Дулгеров участва в курсове и научни форуми в областта на интересите, които има в здравеопазването: „Prevention and treatment of drug abuse (Bruxelles  and Vilnus Universities) 2004; Национална конференция в онкологичен център МУ – Плевен: Рак на млечната жлеза -съвременно хирургично лечение, 2005 г.; Third (and fifth – 2006 ) medical scientific conference for students and young doctors, 2004, Pleven; Nutrition as a preventive and curative measure – Pleven and Bruxelles universities, 2005; Национален конгрес на младите уролози – „Доброкачествена простатна хиперплазия“, 2012, Хисар; Конгрес по Уро-гинекология, Варшава, 2015 и др.
Автор е на публикацията „Доброкачественна хиперплазия на простата“. В свои доклади поставя акцент на симптоматика, признаци, диагноза, лечение и проследяване при случай с билатерален карцином на тестисите и проследяване на периуретрален аденокарцином при жена.

Клиничният опит на д-р Валери Дулгеров е насочен към диагностика и лечение на обструктивни, възпалителни, доброкачественни и злокачествени заболявания на отделителната и мъжка полова системи; Спешни и неотложни състояния в урологията; Урологична патология при бременност; Ендоскопски и класически оперативни видове лечение на урологични заболявания .

„Добрата грижа за здравето има нужда от  превенция на социално значимите заболявания, от индивидуален подход към пациента, осигурен от мултидисциплинарен екип, от здравословна околна среда и от здравна информиранност на пациентите. Желанието ми е един пациент да обърне внимание на своето здраве, а ние като лекари имаме дълг да осигурим качествена, съвременна и ефективна диагностика и лечение.“

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.