д-р Севдалина Чонкова

Вътрешни болести и Кардиология

Още за д-р Чонкова

Д-р Севдалина Чонкова завършва медицина през 1996 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. През 2003 г. придобива специалност „Вътрешни болести“ в МУ – Варна, а през 2008 г. защитава специалност „Кардиология“ в Медицински университет – гр. София. В лекарската си практика д-р Чонкова последователно работи в Център за спешна медицинска помощ – гр. Разград; между 1999 и 2002 г. е специализант в отделението по „Вътрешни болести“ на МБАЛ „Света Марина“; в продължение на 10 години – между 2003 и 2013 г. – е лекар ординатор във ВМА – МБАЛ Варна. В последните четири години д-р Севдалина Чонкова е лекар кардиолог в екипа на Специализирана болница за активно лечение по кардиология във Варна „Кардиолайф”.

Д-р Чонкова е участвала пряко в седем клинични проучвания като главен изследовател и подизследовател, взима участия в национални и международни конгреси и курсове за следдипломно обучение, основно в областта на ехокардиографията. Член е на Български лекарски съюз и на Бълграско дружество по кардиология.

Д-р Чонкова диагностицира, лекува и проследява състояния на артериална хипертония, вродени и придобити сърдечни пороци, кардиомиопатии, аритмии, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност.

„Добрата грижа за здравето има нужда от добро взаимодействие и взаимно доверие между лекар и пациент.“

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.