д-р Николай Кезапчиев

Ушни, носни, гърлени болести

Още за д-р Kезапчиев

Д-р Николай Кезапчиев завършва медицина през 1990 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. Със специалност „УНГ“ се дипломира през 1996 г.
в Медицински университет – гр. София. Дълги години е специалист „Ушни, носни и гърлени болести“ в ДКЦ I в гр. Русе. Д-р Кезапчиеч има опит и в болничното здравеопазване като лекар в екипа на Многопрофилна болница за активно лечение в гр. Русе, Отделение по „Ушни, носни и гърлени болести“. В медицинската практика проследява и лекува проблеми на слуха, обонянието, гълтателния апарат, лицевата мускулатура – всички заболявания в областта на оториноларингологията.

„Добрата грижа за здравето не може без доверието на пациента, без отговорността и компетентната намеса на лекаря за навременна и добра диагностика и ефективно и адекватно на всеки индивидуален случай лечение. Добрата грижа се подкрепя и от възможността на лекаря да работи със съвременна апаратура, която е на нивото на напредъка в електрониката.“

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.