Нели Михайлова

Психолог

Още за Нели Михайлова

Нели Михайлова дава професионални консултации в овладяването на редица проблеми: хипохондрия – страх и тревожност за здравето; занижена самооценка; неувереност; нерешителност; психологически консултации за справяне с отговорни решения, жизнени и възрастови кризи, емоционално и социално адаптиране. Работи по теми, свързани с психология на храненето. Психологически експертизи.

Завършва специалност „Психология“ и „Психологическо консултиране“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ през 2014 г. Вписана е като правоспособен психолог в Публичния регистър на психолозите в България. В работата й по специалността изключително много помага дългогодишният й опит като съдебен експерт на свободна практика. Повече от 20 години преценява емоционалните последици за страните в съдебната зала, където в разрешаването на конфликти се проявяват различни аспекти на човешката психология. Притежава правоспособност за медиатор в разрешаване на извънсъдебни спорове и споразумения.

В последните близо три години Нели Михайлова е клиничен психолог в медицински център „Царица Йоанна“ в гр. Провадия. Освен консултации провежда и психологически изследвания. Защитила е научна степен „доктор“ с дисертация на тема „Буутстрап базирана симулационна система за обработка на медицинска информация“ във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, където е била гост-преподавател по дисциплината „Теория за вземане на решения“.

Участва в различни научни форуми у нас и в чужбина, автор е на редица публикации в областта на психологическите анализи и психология на сигурността и поведението в екстремални ситуации.

„В добрата грижа за здравето е необходимо да слушаме физическото си тяло, защото то ни дава информация за дисбаланса на психологическо ниво. Тялото ни боледува, когато психиката страда. Затова е добре да се грижим за тази връзка и да лекуваме емоциите си. Разболяваме се, когато в определени периоди от живота си отказваме да приемем информация, свързана с живота ни и определяща дори характера и обстоятелствата, вместо да се учим как да приемаме тази информация, без да я превръщаме в тежко минало или в трудно бъдеще. Има начини и един от тях е грижата за емоционалното ни здраве. Когато тази грижа е добра, ще ни даде и добро здраве на тялото“.

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.