д-р Красимир Динков

Ортопедия и травматология

Още за д-р Динков

Д-р Красимир Динков завършва Медицински университет – Варна през 1987 г. Придобива специалност за ортопед-травматолог в Киевски научноизследователски институт по ортопедия и травматология, Украйна. Специализира „Диагностична и оперативна артроскопия, ендопротезиране на големи стави“ във Военномедицинска академия – София. Има завършен курс във ВМА – София за здравен мениджмънт за ръководители.

Д-р Динков има дългогодишен опит в лечение и профилактика на ортопедо-травматологични пациенти. През годините работи в IV градска поликлиника – гр. Варна, ЖК „Младост“, във ВМА – МБАЛ Варна – оперативно и неоперативно лечение и профилактика на ортопедо-травматологични пациенти, ординатор. От 2003 до 2010 г. ръководи отделение „Ортопедия и ендопротезиране, оперативно и неоперативно лечение и профилактика на ортопедо-травматологични пациенти“ във ВМА – МБАЛ Варна. Бил е управител на ДКЦ 1 в гр. Девня и на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Девня. От 2016 г. има амбулаторна практика и преглежда и в ДКЦ „Чайка“ – кабинет по „Ортопедия и травматология“.

Клинични интереси: дегенеративни ставни заболявания – консервативно и оперативно лечение; травматични и посттравматични заболявания на долен крайник – консервативно и оперативно лечение.

„Добрата грижа за здравето има нужда от взаимно доверие и съдействие между лекар и пациент“.

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.