д-р Камен Златаров

Хирургия

Още за д-р Златаров

Д-р Камен Златаров завършва висше медицинско образование през 1988 г. в Медицински университет – Варна. През 1996 година завършва специалност „Обща хирургия“ и придобива права за упражняването й. Членува в съсловните лекарски съюзи на Великобритания и на Франция. Има завършени специализации в областта на хирургията, като в амбулаторната си практика у нас извършва прегледи, свързани със:
Амбулаторна хирургия:
доброкачествени  и злокачествени новообразования на кожа и подкожие;
трофични рани и декубитуси;
биопсии;
врастнали нокти;
„кокоши тръни“ и други.
Клинична хирургия:
лапароскопски операции;
колопроктология (хемороиди,фисури,полипи)
висцерална хирургия (карциноми на дебело черво, дивертикулоза жл. мехур, ехинококоза на черен дроб;
заболявания на стомаха – язва, стеноза, карцином;
т.черва -доброкачествени и злокачествени заболявания, хернии и т.н.

„Добрата грижа за здравето свързвам с умението ни да бъдем не само лекари на своите пациенти, но да проявяваме непрекъснато своята човечност и отношение. Наричам го човечност. Разбира се нужни са добри знания, добър опит и адекватно на добрата медицинска грижа оборудване.“

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.