д-р Боян Вутов

Вътрешни болести

Още за д-р Вутов

Д-р Боян Вутов завършва медицина през 1973 г. в Медицински университет – Варна. Специализира в Медицински университет – Варна и придобива специалност по „Вътрешни болести“ през 1982 г. Има курсове по функционална сърдечна диагностика и по ехокардиография в Националния център по сърдечно-съдови заболявания, както и по абдоминална ехография в клиниката по Гастроентерология и хепатология на МУ – Варна.

Д-р Боян Вутов има над 22- годишен опит като интернист с кардиологична насоченост. Работи последователно в Клиничния санаториум на МЗ – Варна като завеждащ отделение по функционална диагностика, в Трета поликлиника – Варна като кардиолог, в МБАЛ „Еврохоспитал“ – Варна като интернист и дежурен лекар.

„Добрата грижа за здравето означава за теб да се грижи не само знаещ, но и добър по душа лекар.“

Имате някакви въпроси?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.